Historia/History

Mölkyn historia

Mölkky-peli on erään version mukaan vuosisatoja vanhan Kyykän yksi muunnos. Kyykästä on I.K. Inha kirjoittanut laajasti vuonna 1921 ilmestyneessä kirjassaan ”Karjalan laulumailla ”. Erään tarinan mukaan Mölkyllä on ollut kovin miesmäinen nimi ja sillä on ollut Pilppa-nimeä kantava feminiininen sisko-peli. Veteraanit ovat muistavinaan, että Mölkky-peliä pelattiin sota-ajan Karjalassa.

Karjalankielen sanakirjassa 1983 mölkky tarkoittaa ” takapuolta, lapsen peppua ”. Sana mölkätä esiintyy jo Elias Lönnrotin suomalais-ruotsalaisessa sanakirjassa vuodelta 1874 sekä myöhemmin Iitin ja Jaalan etymologis-kansantieteellisessä sana- ja perinnekirjassa merkiten ” liikkua edestakaisin ääntä synnyttäen ”.

Nyky-Mölkyn valmistuksen aloitti 1990-luvun puolivälissä Tuoterengas, käyttäen peliin muun tuotannon yhteydessä syntyvää ylimääräistä puutavaraa.
Samalla Mölkylle haettiin oma tavaramerkki. Tällä on varmistettu, että Mölkky on Mölkky-seurapelien uusi Elmo. Nimi on tarkoitettu perisuomalaiseksi kaikenlaisen englanninkielisen hörhöilyn vastapainoksi.

Mölkkyä myydään tuhansittain vuodessa. Pelejä hankitaan kerrostaloihin, tuliaisiksi, kesämökeille, mutta sitä voi heittää melkein missä vain. Pelin avulla jähmeät suomalaiset saavat loistavan tavan päästä irti alkujännityksestään. Lisäksi peli on helppo siihen voivat osallistua lapset, nuoret, vanhat, miehet, naiset ja mikä parasta hyvin erikokoisilla joukkueilla.

Pelin luonteeseen kuuluu, että vaadittavan taidon lisäksi tuurilla on aina osuutensa lopputulokseen. Mölkky-pelin periaatteena on kaataa mölkyllä numeroidut kapulat kumoon. Sääntöjen mukaan voittajan on saatava 50 pistettä eikä piiruakaan yli.
Pisteet lasketaan joko kaatuneiden keilojen lukumäärästä tai keiloihin kirjoitettujen numeroiden perusteella. Ja omia sääntöjä voi aina kehitellä.

A piece of history of Mölkky

It is said that Mölkky is a variation of a hundreds of years old game called Kyykkä. A writer called I.K. Inha has written about Kyykkä in his book called “Karjalan laulumailla”. The book was released in 1921. According to one story Mölkky has once had a very masculine name and it had a feminine counterpart game called Pilppa. Some veterans recall that Mölkky was played in Karelia during war time.

In a dictionary of Karelia, Mölkky means “bottom; baby’s behind”. The word “mölkätä” appears already in Elias Lönnroths Finnish – Swedish dictionary in 1874 and later in Iitti’s and Jaala’s etymological – folk scientific word- and tradition book and meant “moving back and forth making sound”.

These days Mölkky has been manufactured by Tuoterengas since mid 1990’s. Tuoterengas had used an excess timber from other projects for Mölkky’s manufacture. At the same time Tuoterengas got Mölkky its own trademark ensuring that Mölkky is Mölkky games new “ELMO”. The name is meant to be cardinal-Finnish as a balance against all sorts of English drivel.

Thousands of Mölkky games are sold per year. People have been buying them for apartment-buildings and summer cottages but it can be played almost everywhere. Mölkky is an excellent way for “stiff Finns” to get over their preliminary stiffness. Furthermore the game is easy and it is suitable for people of all ages and can be played with very different sized teams.

Nature of the game includes that in addition to required skills, luck has its place in Mölkkys final results. The basic principle is to turn over skittles (those are the ones with numbers on them). The winner must have exactly 50 points. Points are counted by either the amount of the fallen skittles or by the amount of the numbers on them. Own rules can be applied…